สายรัดเคเบิลสำหรับการติดตั้งแผงป้องกันความเสี่ยงเทียม

    คุณจะต้องใช้สายรัดซิป/สายรัดเคเบิลเมื่อใด
    1. รักษาความปลอดภัยและเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างแผงป้องกันความเสี่ยงเทียม
    2. ติดรั้วเทียมที่เชื่อมต่อเข้ากับโครงลวด

    ส่งคำถาม
    หมวดหมู่: