หญ้าเทียมไอวี่โรล

หญ้าไม้เลื้อยประดิษฐ์เป็นวิธีที่เร็วและถูกที่สุดในการแบ่งพื้นที่ต่างๆ ในสวนของคุณ และปิดกั้นมุมมองสวนของคุณจากเพื่อนบ้านเพื่อสร้างพื้นที่กลางแจ้งที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

ส่งคำถาม