ไม้เลื้อยประดิษฐ์ Hedge Roll

ไม้เลื้อยประดิษฐ์เป็นวิธีที่เร็วและถูกที่สุดในการนำความเขียวขจีและความคุ้มครองของแนวรั้วธรรมชาติมาสู่รั้วกลางแจ้ง กำแพง หรือพื้นผิวอื่นๆ

ส่งคำถาม